header-waardig-werk

Thema

Waardig werk

Veel mensen krijgen geen kans om een waardige job uit te oefenen. Als ze al een job vinden, is dat zelden in goede omstandigheden. Iedereen heeft recht op een goeie job met werkzekerheid, duidelijk vastgelegde arbeidsrechten, sociaal overleg en met een sociaal vangnet als je ziek, oud of werkloos bent. FOS gaat daarom resoluut voor waardig werk.

“Waardig werk voor iedereen”, dat is onze slogan. Maar voor veel mensen is dat een utopie. De toename van onzekere jobs is zorgwekkend. Het gaat hierbij om jobs zonder contract, zonder enige vorm van werkzekerheid of  bijvoorbeeld in onveilige werkomstandigheden.

Rechtenschendingen

Wie zich wil organiseren, bijvoorbeeld in een vakbond, wordt bedreigd of riskeert ontslag. In Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika bijvoorbeeld, gaat het om mensen die als huishoudpersoneel werken, als landarbeiders in de bananen-, wijn- of suikersector of om de werknemers in de kledingsector. Een ding hebben ze gemeen: hun rechten als werknemers worden keer op keer geschonden.

Aan de basis van het onrecht liggen beleidskeuzes. Denk maar aan slechte arbeidswetgeving, gebrekkige controles, oneerlijke internationale handelsverdragen en besparingen. Maar ook bedrijven zelf spelen een belangrijke rol. Vaak zoeken ze in hun zucht naar winst, naar de goedkoopste arbeid. Dat leidt tot onzekere tewerkstelling, lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld, en de ongelijkheid tussen arm en rijk neemt verder toe.

Hoe kunnen we het tij doen keren? Enkel wanneer we ons organiseren kunnen we het respect voor arbeidsrechten afdwingen. Daarom is een brede solidariteit tussen werknemers wereldwijd, met of zonder vast contract, over sectoren of landsgrenzen heen, een absolute noodzaak.

Ontdek onze dossiers

Twee onderwerpen die te maken hebben met waardig werk liggen FOS nauw aan het hart. We bundelden alle bijhorende informatie en artikels in twee handige dossiers.

Arbeidsrechten

Arbeidsrechten

Arbeidsrechten staan wereldwijd onder druk. Je ontdekt er alles over op onze dossierpagina.

Onzeker werk

Onzeker werk
Wereldwijd zijn er meer tijdelijke, onzekere jobs dan ooit tevoren. Flexibiliteit klinkt goed, maar in realiteit zijn velen door die jobs ongewild deeltijds werkloos. Ontdek er alles over op onze dossierpagina.

We kunnen enkel gaan voor waardig werk voor iedereen als we ons organiseren!

Artikels over dit thema

Eindelijk waardig werk voor Peruaanse huishoudwerkers?

Het Peruaanse parlement heeft eindelijk Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geratificeerd. Hiermee krijgt de vakbondsfederatie van huishoudwerkers FENTTRAHOP een belangrijk instrument in handen om waardig werk af te dwingen voor haar leden

Een veilige werkvloer voor iedereen

Op dit ogenblik vindt in Genève de 107e conferentie over werk wereldwijd plaats van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dit jaar is er extra aandacht voor geweld en intimidatie op de werkvloer. Ook FOS is erbij.