Artikels van Caroline Bal

Er zit winst in (arbeids)migratie

Migratie kan de oplossing zijn voor de 130 000 openstaande vacatures in 2017 en de jaarlijkse uitstroom op de arbeidsmarkt in België. Zowel Vlaams minister van Werk Muyters, als de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het daarover eens.