Integriteit

FOS kiest voor een economisch en sociaal bestel waar de mens centraal staat, met respect voor ieders fundamentele rechten, inclusief arbeids- en gezondheidsrechten.  

Het integriteitscharter werd samen met de andere NGO’s in België getekend. Het betekent dat FOS zich engageert om de nodige maatregelen te treffen om preventie, detectie en reactie/sanctie mogelijk te maken in geval schending van de integriteit in het kader van onze activiteiten. 

Het personeel van FOS tekent een Ethische Code waarbij waarden en normen worden benadrukt. Tevens ondertekenen de uitvoerende partners het engagement om in hun activiteiten ethische principes toe te passen. 

Volgende principes staan centraal:

  1. Respect voor iedere persoon
  2. Integer zijn
  3. Verantwoordelijkheid

Bent u een medewerker van één van onze partners, of u bent een derde persoon die deelnam aan een activiteit van FOS of een partner van FOS – en u bent getuige of slachtoffer van een integriteitsschending, dan kan u terecht met uw zorgen, vragen of klacht bij de meldpunten : klachten@fos.ngo 

Meer info

Voor meer info over de verdere behandeling van je klacht, zie klachtenprocedure in bijlage.