Belgische resolutie over universele sociale bescherming goedgekeurd

banner campagne sociale bescherming is een recht

In de plenaire vergadering van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft donderdag een meerderheid een resolutie aangenomen om een nieuw multilateraal mechanisme te ontwikkelen om universele sociale bescherming te versterken en te financieren.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

In een context van meervoudige crisissen heeft meer dan de helft van de wereldbevolking geen toegang tot sociale bescherming. Hierdoor vervallen miljoenen mensen in armoede en neemt de ongelijkheid toe. Nochtans kunnen stevige inclusieve sociale beschermingssystemen de collectieve weerbaarheid tegen crisissen aanzienlijk verbeteren.

Sociale bescherming is een collectief voorzieningsmechanisme om het hoofd te bieden aan onvoorziene en voorziene gebeurtenissen in het leven. Bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap, ouderdom, verlies van werk, arbeidsongevallen, invaliditeit of overlijden van een ouder. Sociale bescherming garandeert toegang tot gezondheidszorg en een vervangingsinkomen, zodat mensen in moeilijke tijden een waardig leven kunnen blijven leiden.

Na een sterke mobilisatie van het maatschappelijk middenveld en in het kielzog van de campagne ‘Sociale bescherming is een recht, geen privilege’ van FOS, ISVI en Solsoc, gesteund door de Socialistische Mutualiteiten, het ABVV, de Algemene Centrale ABVV en HORVAL, diende PS-parlementslid Malik Ben Achour, samen met Vicky Reynaert van Vooruit, Ecolo-Groen en de CD&V, een ontwerpresolutie in om de oprichting van een ‘mondiaal fonds voor Sociale Bescherming’ te steunen.

Bron:

De geamendeerde tekst is enigszins anders, maar het doel blijft overeind. België moet de oprichting van een multilateraal mechanisme verdedigen dat de financiering en versterking van universele sociale bescherming mogelijk maakt door het verzamelen en versterken van de financiële bijdragen van staten. Staten met onvoldoende economische en fiscale capaciteit zouden vervolgens de mogelijkheid hebben om sociale bescherming voor hun bevolking te voorzien, door een beroep te doen op internationale samenwerking via het fonds. De resolutie werd met een uitgesproken meerderheid goedgekeurd. Enkel de extreemrechtse partijen Vlaams Belang en N-VA stemden tegen.

Wij zijn verheugd dat dit initiatief vruchten heeft afgeworpen en hopen dat België hierop zal voortbouwen om haar ambities inzake universele sociale bescherming kracht bij te zetten.

Universele sociale bescherming is ook een onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Onder de vlag van de Verenigde Naties engageren middenveldorganisaties, bedrijven en overheden zich om sociale bescherming voor iedereen toegankelijk te maken.

Meer over de campagne sociale bescherming is een recht!

Download