Zimbabwe

In Zuidelijk Afrika maakten Robert Mugabe en zijn partij ZANU-PF in 1980 komaf met het blanke, racistische bestuur van Rhodesië en doopten het land Zimbabwe. Aanvankelijk zetten ze in op toegankelijke gezondheidszorg en onderwijs, met goede resultaten. Maar de laatste jaren kende het land zware economische crisissen met hoge werkloosheid, een grote informele sector en een falend gezondheidssysteem. Kritiek op het regime werd de kop ingedrukt, maar in 2017 verdween Mugabe dan toch van het politieke toneel. FOS ondersteunt in Zimbabwe vakbonden en andere middenveldorganisaties die proberen stand te houden.

zimbabwe
 • Van 1980 tot 2017 bestuurd door Mugabe
 • Veel protest tegen het regime vanuit vakbonden en organisaties
 • Beperkte toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, vooral in rurale gebieden
 • Meer dan 90% van de bevolking zit zonder (formeel) werk
Zimbabwe-protest-mugabe-fotos fos
Bericht

Zimbabwe, het land van de ###’s

Groeiend protest tegen president Mugabe

Lees verder

Hoewel het recht op vereniging verankerd is in de Zimbabwaanse grondwet, blijft de ruimte voor het middenveld krimpen. Vakbonden en mensenrechtenactivisten worden geïntimideerd en bedreigd door de staat. Protesten en demonstraties van het middenveld worden door de overheid weggezet als pogingen van Westerse landen om het regime omver te werpen en worden vaak met geweld onderdrukt. De nationale verkiezingen in 2018, waar President Mugabe opnieuw presidentskandidaat zal zijn met een gezegende leeftijd van 94 jaar, zullen naar alle verwachtingen de onderdrukking nog doen toenemen. Toch blijft het verzet tegen het regime groeien, dankzij vakbonden, middenveldorganisaties en spontane burgerinitiatieven.

De Zimbabwaanse economie blijft verder achteruitgaan. In 2016 introduceerde de overheid ‘bond notes’, een soort waardepapier dat enkel in Zimbabwe gebruikt kan worden. Dit nadat het land met een enorm cash flow probleem zat. Mensen stonden uren, dagen in de rij om wat dollars uit de bankautomaat te kunnen halen. De Zimbabwaanse overheid beweerde bij hoog en bij laag dat er een 1 op 1 verhouding zou zijn tussen de bond notes en de dollar, maar in realiteit blijkt dit niet zo te zijn. Een nieuwe inflatiecrisis is niet uitgesloten.

De economische crisis heeft ook gevolgen voor de gezondheidszorg. In de eerste decennia na de Zimbabwaanse onafhankelijkheid werd de publieke gezondheidszorg geroemd als een van de beste in Afrika: kwalitatief, toegankelijk voor iedereen, betaalbaar en met aandacht voor burgerparticipatie. Maar sinds 2000 is de gezondheidszorg steeds lager op de politieke agenda gaan staan. De gevolgen zijn catastrofaal. Er is een tekort aan medicatie en de apparatuur en infrastructuur zijn verouderd. Heel wat gezondheidspersoneel trekt naar de buurlanden op zoek naar een beter inkomen. Patiënten moeten steeds meer zelf betalen voor gezondheidszorg. Enkel een breed en alomvattend gezondheidssysteem, dat gefinancierd wordt door de overheid en vertrekt vanuit burgerparticipatie kan betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg garanderen.

FOS in Zimbabwe

Onder leiding van Tine Cornillie volgt het regionale FOS-kantoor in Johannesburg, Zuid-Afrika de Zimbabwaanse partners op.  Dat gebeurt met ondersteuning van Thibaud Dezyn van de dienst zuidcoördinatie in Brussel.

Door samenwerking met verschillende lokale organisaties streven we naar betere werk- en leefomstandigheden van arbeiders in de landbouwsector en rurale gemeenschappen. FOS zet in op uitwisseling tussen partners zowel binnen de landsgrenzen van Zimbabwe als regionaal. Hierbij gaat veel aandacht naar gezondheid, gender en het organiseren en mobiliseren van arbeiders.

Meer weten over wat we bereikten in Zimbabwe? Lees ons jaarverslag!

Partners van FOS in Zimbabwe

 • GAPWUZ – Vakbond van landarbeiders in Zimbabwe

  General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe

  GAPWUZ is een vakbond die arbeiders in de landbouwsector verenigt en hun belangen verdedigt. In het FOS programma werken ze actief samen met CWGH om de gezondheidsrechten van arbeiders op de werkplek en in hun gemeenschap te claimen.

 • LEDRIZ - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Economische Ontwikkeling van Zimbabwe

  Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe

  LEDRIZ is een onderzoeksinstituut dat beleidsvoorstellen  ontwikkelt en die de belangen van de arbeidersklasse verdedigt. Dit om het beleid op nationaal, regionaal en internationaal niveau te beïnvloeden. LEDRIZ assisteert vakbonden, zoals ZCTU en GAPWUZ, met het verrichten van onderzoek en het versterken van hun capaciteiten.

 • Emthonjeni Women’s Forum

  Emthonjeni Womens Forum spitst zich toe op de veiligheid van vrouwen in de arbeidswereld.

 • Citizens Health Watch

  Citizen’s Health Watch is een organisatie die zich toelegt op de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, in het bijzonder van vrouwen.

Artikels over Zimbabwe

1 mei 2022

Op 1 mei 2022, de Dag van de Arbeid, kwamen socialisten en arbeiders wereldwijd op straat voor waardig werk en sociale bescherming. Bekijk ons fotoverslag.