Nicaragua

In de Centraal-Amerikaanse Republiek Nicaragua trekt de Sandinistische president Daniel Ortega steeds harder aan te teugels. En dat na decennia leven onder het bestuur van de dictatorfamilie Somoza, Amerikaanse inmenging en een burgeroorlog. In vergelijking met de buurlanden doet Nicaragua het economisch beter. Toch is het het tweede armste land van het continent. Daarom blijft FOS er inzetten op waardig werk en sociale bescherming.

nicaragua
 • Sandinistisch bestuur onder een steeds hardere president Ortega
 • Tweede armste land en jongste bevolking van het Latijns-Amerikaanse continent
 • Bedrijfsvakbonden en gratis publieke gezondheidszorg
nicaragua-demonstratie-flickr-mathieu-etienne-gagnon-oxfam
Bericht

Niet iedereen gelijk in het Nicaraguaans gezondheidssysteem

In Nicaragua vormen drie systemen samen de gezondheidssector. Slechts een op vijf Nicaraguanen is aangesloten bij de sociale zekerheid.

Lees verder

Het Sandinistische bestuur in Nicaragua zet sterk in op gratis gezondheidszorg voor de hele bevolking. Slechts 20 procent van de Nicaraguanen is aangesloten bij de sociale zekerheid. De regering heeft hierbij extra aandacht voor dienstverlening in rurale gebieden. Maar hoewel de overheid meer investeert in gezondheid, is dat onvoldoende om aan alle noden te voorzien. Want ook de vraag naar gezondheidszorg blijft stijgen. De grootste klacht, na verschillende sociale controles door de vakbond FNT, blijft de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd kampt het land met een hoog aantal tienerzwangerschappen en soa’s door de jonge bevolking.

De vakbonden voelen zich meer en meer in het defensief gedrongen. Het besef neemt toe dat het moeilijk is om de arbeidsbelangen van de leden te verdedigen wanneer je vereenzelvigd wordt met de regeringspartij FSLN. De aanhoudende armoede en de achteruitgang van de arbeidsrechten zijn dan ook twee pijnpunten van het huidige beleid: de gerechtelijke macht interpreteert de arbeidswetgeving zonder rekening te houden met de vakbonden, er is een gebrek aan regulering van onderaanneming, de diensten van de sociale zekerheid functioneren slecht enzovoort.

 

nicaragua-demonstratie-fsln-flickr-jorge-mejia-peralta
Een militant houdt tijdens een manifestatie een vlag vast van de Sandinistische partij FSLN.beeld:

FOS in Nicaragua

Frank Lensink en Jasper Rommel zetten zich vanuit de hoofdstad in om organisaties te versterken in Nicaragua. De verbetering van arbeidsrechten in de textielsector en de agro-industrie zijn hierbij de belangrijkste strijdpunten. Die sectoren bevinden zich vooral in vrijhandelszones, genaamd maquila’s, waar de arbeidsvoorwaarden veel minder strikt zijn dan elders in het land. In Nicaragua steunt FOS organisaties bij onderhandelingen met overheden en bij onderhandelingen op sector- en regionaal niveau. Verder richtte FOS een gendercommissie op, zodat vakbonden nu het thema in hun werking opnemen. Anderzijds richt FOS zich op het versterken van seksuele en reproductieve rechten en burgerparticipatie in de gezondheidszorg.

Meer weten over wat we bereikten in Niacaragua? Lees ons jaarverslag!

Partners van FOS in Nicaragua

 • CST-ZF – Vakbondsconfederatie van arbeiders van de vrijhandelszone

  Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas

  CST-ZF brengt vakbonden uit de Nicaraguaanse textielsector samen. De confederatie organiseert gezamenlijke acties en werkt een stevige visie op vakbondswerk uit. Door vakbonden met elkaar in contact te brengen en van coherente informatie te voorzien, wil CST-ZF op lange termijn de arbeidsrechten in de textielsector in verbeteren.

 • MCN – Volksbeweging van Nicaragua

  Movimiento Comunal Nicaraguense

  MCN is een organisatie die ontstond tijdens de Sandinistische revolutie van ’78. Dankzij de organisatie ontstond een gemeenschapsnetwerk voor gezondheid dat tot op vandaag bestaat en doorheen de Nicaraguaanse geschiedenis verschillende rollen speelde. dat netwerk zal zich de komende jaren meer inzetten op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid.

   

Artikels over Nicaragua