Mozambique

Mozambique ligt aan de Oostkust van Zuidelijk Afrika. Tot 1975 was het land een Portugese kolonie. Twee jaar na de onafhankelijkheid werd het land verscheurd door een verwoestende burgeroorlog die tot 1992 duurde. Ondanks de socialistische droom van Frelimo, de regerende partij sinds 1975, is de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg ondermaats. Vakbonden en andere middenveldorganisaties zijn bovendien niet vrij om kritiek te uiten. Mozambique is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Een reden te meer voor FOS om voluit te gaan voor waardig werk en sociale bescherming.

mozambique
 • Conflict tussen overheid en oppositie
 • Slechts drie artsen op 100.000 inwoners
 • Beperkte vrijheid vakbonden en middenveldorganisaties
 • Verdubbeling van de ongelijkheid op zes jaar tijd
Mozambique-algemeen-landschap-c-wikipedia
Bericht

Q&A: conflict in Mozambique

Om de spanningen in Mozambique te kaderen stelde het FOS-team Zuidelijk Afrika een vraag-en-antwoordfiche op over de vroegere Portugese kolonie, een Q&A.

Lees verder

De nieuwe, onafhankelijke Mozambikaanse regering droomde van een socialistische maatschappij waar elke burger onderwijs, gezondheid en een inkomen zou krijgen. Na de burgeroorlog moest het land zich echter plooien naar de wensen van internationale donoren om geld te vinden voor de opbouw van een staat. Privatiseringen en het aantrekken van grote buitenlandse investeringen stonden voorop, maar brachten niets op voor de merendeel van de bevolking. Het onderwijs en de gezondheidszorg zijn van slechte kwaliteit. Zo zijn er slechts 3 artsen beschikbaar per 100.000 inwoners. De arbeidswetten zijn niet slecht, maar bedrijven kunnen ze straffeloos negeren. Ook de ongelijkheid neemt toe in Mozambique en hoge (voedsel-)prijzen en groeiende inflatie treffen vooral de armste lagen van de bevolking.

De voorbije jaren groeide het verzet tegen Frelimo, dat sinds 1975 onafgebroken aan de macht is. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2014 kwam het tot een gewapende conflict tussen Renamo en Frelimo. Renamo groeide sterk in zes (van de tien) provincies en claimde daar nu de macht, maar de regering laat dit niet gebeuren en zet het leger in tegen Renamo. De spanningen escaleerden, maar de ware toedracht van het geweld werd door de regering en haar mediakanalen doodgezwegen. Begin 2017 kwamen de twee partijen tot een staakt-het-vuren, dankzij internationale bemiddelaars. De gesprekken om tot een permanent vredesakkoord te komen gaan verder.

Veel middenveldorganisaties, zoals ook de vakbonden, groeiden vanuit de bevrijdingsbeweging en voelen zich nog steeds verwant met de Frelimo-regering en spreken bijgevolg niet openlijk kritiek uit. Wie zich wel uitspreekt, doet dit niet zonder risico. De overheidscontrole op de activiteiten van het middenveld of ngo’s stijgt. Critici lopen steeds het risico voor het gerecht gesleept te worden of erger om van het leven beroofd of ontvoerd te worden.

FOS in Mozambique

Onder leiding van Tine Cornillie volgt het regionale FOS-kantoor in Johannesburg, Zuid-Afrika de samenwerkingen in Mozambique op. Dat gebeurt met ondersteuning van Thibaud Dezyn van de dienst zuidcoördinatie in Brussel.

Door samen te werken met lokale oranisaties streven we naar betere werk- en leefomstandigheden van arbeiders in de landbouwsector en huishoudwerkers. FOS zet in op uitwisseling tussen partners zowel binnen de landsgrenzen van Mozambique als regionaal. Hierbij gaat veel aandacht naar gezondheid, gender en het organiseren en mobiliseren van arbeiders.

Daarnaast implementeert FOS een voedselzekerheidsprogramma in de provincie Gaza in Mozambique. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de Belgische NGO’s DISOP en FOS; de VN-organisaties FAO, WFP, UNCDF en UNWomen; en met de Belgisch Technische Coöperatie en het Mozambikaanse ministerie voor Voedselzekerheid SETSAN. FOS zet in op capaciteitsversterking van boeren- en landarbeidersorganisatie SINTAF zodat zij kwalitatieve diensten kunnen aanbieden aan hun leden in functie van het verbeteren van de voedselzekerheid van rurale gemeenschappen.

Meer weten over wat we bereikten in Mozambique? Lees ons jaarverslag!

Partners van FOS in Mozambique

 • SINTAICAF

  Sindicato Nacional dos Trabalhadores Agropecuarios e Florestais (Binnen het voedselzekerheidsprogramma in Gaza)

  SINTAICAF is een vakbond die arbeiders in de landbouwsector verenigt en hun belangen en rechten verdedigt. SINTAICAF streeft naar bedrijven die duurzaam en sociaal- en milieubewust te werk gaan en voorziet juridische steun aan arbeiders.

 • COMUTRA

  COMUTRA is het vrouwencomité van vakbondskoepel OTM-CS, en streeft ernaar dat de stemmen van vrouwen meer gehoord worden in de vakbondsstructuren en in de maatschappij. COMUTRA biedt leiderschapstrainingen aan vrouwelijke vakbondsleden en helpt vakbonden bij het ontwikkelen en implementeren van een genderbeleid.

 • UPCG

  UPCG is een jonge, groeiende associatie die kleinschalige landbouwers in de provincie Gaza in Mozambique verenigt. Net als UCAMA is UPCG lid van UNAC, de nationale associatie voor kleinschalige landbouwers. Met hulp van UCAMA en UNAC zet UPCG een gezondheidsprogramma op, waar gezondheidsactivisten educatie en training over gezondheid geven in rurale gemeenschappen.

 • SINED

  SINED is een vakbond die huishoudwerkers verenigt en hun capaciteiten en zelfvertrouwen versterkt.  SINED streeft ernaar dat de stem van huishoudwerkers meer gehoord wordt in publieke debatten en bij de overheid en dat hun rechten, zoals vastgelegd in internationale conventies, gerespecteerd worden.

Artikels over Mozambique

Waarom we (textiel)rampen herdenken

Wereldwijd herdenken arbeiders en activisten, op 24 april, de ramp in het bedrijvencomplex Rana Plaza, intussen acht jaar geleden. Waarom is de tragische instorting van het complex vandaag nog zo belangrijk?