El Salvador

De Centraal-Amerikaanse Republiek El Salvador kent een geschiedenis van rebellie en dictaturen. Door teruggekeerde bendes uit de Verenigde Staten heeft het land een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld. De huidige FMLN-regering, met aan het hoofd president Salvador Sánchez Cerén slaagt er niet in om hier een antwoord op te bieden. Samen met de slabakkende economie en een gebrek aan progressief beleid zorgt dit voor een onstabiele situatie. FOS gaat in El Salvador voor waardig werk en sociale bescherming voor iedereen.

el-salvador
 • Laagste economische groeicijfers in de regio
 • Versplinterde vakbonden en gezondheidsdiensten

El Salvador had, net zoals de buurlanden,een lichte economische groei en heeft een linkse regering. Dat heeft zich echter niet vertaald naar betere arbeidsomstandigheden voor het gros van de bevolking. Integendeel, steeds minder arbeiders werken met een formeel arbeidscontract. Toenemende flexibilisering en informalisering van de arbeid hollen arbeidsrechten uit, er is amper toegang tot sociale zekerheid en ook de werkomstandigheden zijn niet bepaald fraai. Ook de controle op de naleving van arbeidscontracten laat te wensen over.

Vakbondsorganisaties hebben het in die context erg moeilijk: hun activiteiten worden door werkgevers vaak genadeloos in de kiem gesmoord. Daarnaast zijn de Salvadoraanse vakbonden sterk versplinterd en hebben ze weinig onderhandelingscapaciteit. Tegelijkertijd ervaart El Salvador een grote economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten.

Ook de Salvadoraanse gezondheidszorg is sterk versnipperd. In tegenstelling tot de rijkere klassen van de samenleving kan het merendeel van de bevolking geen beroep doen op private diensten. Zij zijn afhankelijk van de decennialang verwaarloosde publieke gezondheidszorg. De huidige regering levert inspanningen om die voor iedereen toegankelijk te maken en inspraak in het gezondheidsbeleid te bevorderen.

el-salvador-gezondheid-auteur-presidencia-el-salvador
FOS zet onder andere in op een toegankelijke gezondheidszorg in El Salvadorbeeld:

FOS in El Salvador

Frank Lensink en Jasper Rommel volgen vanuit Nicaragua de organisaties op waarmee FOS samenwerkt in El Salvador. Hierbij ligt de focus enerzijds op de verbetering van arbeidsrechten in de textiel- en suikersector. FOS biedt ondersteuning bij de versterking van de onderhandelingscapaciteit met overheden op verschillende beleidsniveaus en op sectorniveau. Anderzijds wil FOS het recht op gezondheid afdwingen door ledenorganisaties te versterken en burgerparticipatie aan het gezondheidsbeleid te promoten via sociale controle en andere acties.

Meer weten over wat we bereikten in El Salvador? Lees ons jaarverslag!

Partners van FOS in El Salvador

 • FESINTRAINZUCADES

  Coordinadora Sindical de Trabajadores/as del sector Azucarera de El Salvador

  CSTA-ES brengt verschillende fabrieksvakbonden en een vakbond van suikerrietkappers samen. De organisatie neemt het op voor arbeiders die op suikerrietplantages werken. Door kennis te delen en intensief samen te werken, willen de lidorganisaties elkaar versterken. Ze maken er daarnaast ook een strijdpunt van om samen nieuwe vakbonden in de talrijke Salvadoraanse suikerfabrieken in het leven roepen.

 • ACCPS – Burgeralliantie tegen de privatisering van gezondheid

  Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud

  ACCPS ontstond toen de voormalige neoliberale regeringen privatiseringen doorvoerden. Vandaag telt ACCPS 16 organisaties en is het een vaste gesprekspartner van de huidige linkse regering wanneer het gaat over het gezondheidsbeleid. De organisatie richtte mee het ‘Nationaal Gezondheidsforum’ op, dat de participatie van de Salvadoranen aan het gezondheidsbeleid bewaakt en opvolgt.

 • AMSATI – Vereniging van Vrouwen in de Landbouwproductie

  Asociación Agropecuaria Mujeres Produciendo en la Tierra de Responsabilidad Limitada

  AMSATI is een coöperatieve landbouworganisatie van en voor vrouwen en heeft een sterke lokale verankering. De organisatie versterkt gezondheidscomités en zet in op sociale controle van het gezondheidsbeleid. Op die manier kan de Salvadoraanse bevolking meer inspraak krijgen in de zorg. AMSATI zet zich ook in om het draagvlak van het ‘Nationaal Gezondheidsforum’ te vergroten.

 • FEASIES

  FEASIES is een federale vakbondsorganisatie die onder andere de werknemers uit de maquilasector ondersteunt

Artikels over El Salvador