Ecuador

Ecuador, het land met een unieke fauna en flora en een grote etnische diversiteit , kent een geschiedenis van politieke instabiliteit. Toen de wereldwijde behoefte aan koffie afnam, zagen verschillende dictatoriale regimes het licht, terwijl buitenlandse investeerders de Ecuadoraanse olie exporteerden. In 1979 kwam er voor het eerst een democratische regering aan de macht en in 2007 brak een periode van 10 jaar politieke stabiliteit aan met het aantreden van president Correa. Die vaardigde een veelbelovende nieuwe Grondwet uit. Deze bleef echter voor het grootste deel dode letter. Hij investeerde de opbrengsten die de hoge olieprijs opleverden in eerste instantie in basisvoorzieningen, sociale programma´s, wegen en het staatsapparaat. maar de strijd tegen corruptie en de poging de economie weer tot bloei te brengen verliepen niet van een leien dakje. De scheiding van de machten werd teniet gedaan en kritische stemmen uit het middenveld werden monddood gemaakt. De vrije val van de olieprijs stortte het land bovendien in een economische crisis in 2015. De daaruitvolgende sociale besparingen verhalen zich het meest op de armste lagen van de bevolking. Net daarom steunt FOS de strijd voor waardig werk en sociale bescherming.

ecuador
 • Een progressief beleid met een gebrekkige democratie
 • Een belangrijk olie-en bananenexporterend land
promsex3
Bericht

‘Wat we zelf doen, doen we beter!’

De jongeren uit de arme volkswijken van Quito

Lees verder

FOS steunt bananenarbeidersvakbond ASTAC, stichtingen DONUM en LUNA en NGO SURKUNA om bij te dragen tot het verbeteren en afdwingen van arbeidsrechten en het recht op sociale bescherming, met inbegrip van het recht op gezondheid, voor de bananenarbeid(st)ers, volksvrouwen en jongeren uit achtergestelde wijken in de hoofdstad, en de hele Ecuadoraanse bevolking.

ASTAC vertegenwoordigt een kwetsbare rurale bevolkingsgroep die werkzaam is in een sector waar informele arbeid, onderaanneming, arbeidsflexibilisering en genderdiscriminatie prominent aanwezig zijn en die een wisselwerking heeft met het leefmilieu. Fundación DONUM levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat over gezondheidswetgeving en –beleid en is een katalysator voor beleidsbeïnvloeding vanuit het Platform voor Gezondheid en Leven dat organisaties uit de civiele maatschappij groepeert die werken aan het recht op gezondheid.

SURKUNA en LUNA leiden jongeren en volksvrouwen op tot promoteron van sexuele en reproductieve rechten en werken met lokale autoriteiten aan het verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van sexuele en reproductieve gezondheidszorg.

FOS in Ecuador

In die context steunt FOS sociale organisaties in Ecuador om betere arbeidsrechten en het recht op sociale bescherming af te dwingen, voor de bananenarbeiders, volksvrouwen en jongeren uit achtergestelde wijken in de hoofdstad en de hele Ecuadoraanse bevolking. Vanuit het FOS-kantoor in de hoofdstad Quito volgt Jo Vervecken met haar ploeg de werking met onze partners op.  Lees alles over de successen van FOS in Ecuador in het jaarverslag 2016.

Partners van FOS in Ecuador

 • ASTAC - Syndicale Vereniging van Landarbeiders en Boeren

  Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos

  De Syndicale Vereniging van Landarbeiders en Boeren verdedigt door zijn acties de belangen van de arbeid(st)ers in de bananensector.

 • FENACLE - Nationale Federatie van Arbeiders in de Agro-industrie, Boeren en Inheemse Volkeren van Ecuador

  Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas libres del Ecuador

 • ATRH - Vereniging van Betaald Huishoudpersoneel

  Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar

 • Donum

  Deze Stichting werkt aan een betere gezondheidswetgeving en gezondheidsbeleid.

 • Luna Creciente - Rijzende maan

  Deze vrouwenbeweging springt op de bres voor vrouwenrechten.

 • Surkuna - Centrum voor ondersteuning en verdediging van mensenrechten

  Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna

  Het Centrum voor ondersteuning en verdediging van mensenrechten  werkt met kansarme jongeren aan hun seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

Artikels over Ecuador

Vrede is het antwoord op geweld

De recente ontvoering van en koelbloedige moord op een Ecuadoraans persteam in de kuststreek aan de grens met Colombia door drugshandelaar Guacho en zijn aanhangers deed in Colombia nauwelijks de wenkbrauwen fronsen.

Jorge Acosta – Ecuador

Vakbondsactivist Jorge Acosta neemt het in Ecuador op voor de bananenarbeiders. De overheid en bedrijven doen er alles aan om zijn organisatie klein te houden. Spreek je steun uit voor Jorge zo kan hij weerwerk bieden tegen de druk op zijn activisme.

Wereldwijd op straat voor gelijkheid

Op 8 maart, tijdens internationale vrouwendag, kwamen overal ter wereld mensen op straat om te pleiten voor de rechten van vrouwen. Voor meer gelijkheid en een betere toekomst. Een overzicht van enkele prachtige acties.