Colombia

De vredesonderhandelingen tussen de regering van president Santos en de rebellenbeweging FARC-EP, opgestart in 2012, werden succesvol afgerond in 2016. Zo kwam er op papier een einde aan het gewapend conflict dat Colombia meer dan een halve eeuw in zijn greep hield.

columbia
 • Politiek onrustig, rechts beleid
 • Grote illegale drugseconomie
 • Mensenrechtenschendingen binnen cultuur van geweld
colombia-muurschilderingen_8
Bericht

Graffiti in Colombia: Onder een verflaag van hoop, schuilt de haat

Het dorp San José de Apartadó in Colombia is volgeklad met bedreigingen van extreemrechtse milities. De inwoners overschilderden de haatboodschappen van de paramilitairen met graffiti van hoop en vrede.

Lees verder

Maar de moorden op politieke en sociale activisten gaan door en namen zelfs sterk toe in 2016 en begin 2017. Ondanks de maatregelen uit de vredesakkoorden voor het ontmantelen van de paramilitaire groeperingen en het beschermen van de activisten, grijpt de Colombiaanse Staat niet in. Daardoor vormen deze gewelddadige groepen het grootste gevaar voor de toepassing van de vredesakkoorden.

Daarnaast worden er ook wetten door het Parlement geloodst die de geest van de vredesakkoorden tegenspreken. Zij gaan in tegen de broodnodige herverdeling van land en van rijkdom in Colombia, en tegen het recht op waardig werk en op sociale bescherming.

Om in te gaan tegen dit beleid zijn een massale volksparticipatie en concrete alternatieven broodnodig. Het vredeakkoord brengt de hoop met zich mee dat dit mogelijk is. In die context gaat FOS met hun partners de strijd aan voor waardig werk en sociale bescherming.

Met de ondertekening van de vredesakkoorden tussen de Colombiaanse overheid en de rebellenbeweging FARC en de opening van een dialoog met de rebellenbeweging ELN zien de sociale en syndicale organisaties nieuwe mogelijkheden om mee te werken aan een sociaal rechtvaardig Colombia met respect voor het milieu en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Om van hun politieke participatie op lokaal, departementaal en nationaal niveau een succes te maken, moeten de organisaties zich goed voorbereiden en samenwerken.

Het gezamenlijk programma van Belgische ontwikkelingsorganisaties SOLSOC, ISVI en FOS wil hieraan bijdragen door sociale actoren zoals vakbonden en vrouwenorganisaties te versterken opdat zij als representatieve organisaties over hun sociale, politieke en economische alternatieven kunnen onderhandelen met de autoriteiten, en de arbeids- en levenomstandigheden van de arbeiders en de door het systeem gemarginaliseerde groepen kunnen verbeteren. De processen van beleidsbeïnvloeding zullen kracht bijgezet worden door op internationaal niveau de druk op de autoriteiten te versterken via internationale aanklachten en internationale netwerking met de steun van FOS-SOLSOC-IFSI, met als doel bij te dragen aan de politieke en sociale erkenning van de syndicale en sociale organisaties als actoren van het vredesproces.

Het programma richt zich in de eerste plaats op de gesyndicaliseerde arbeiders van de sectoren huishoudwerk, agroindustrie en petroleum, maar ook tot alle jonge arbeiders van vakbondskoepel CUT, en tot de (ex-)werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval of beroepsziekte, en tot de boeren zonder land en ontheemden.

Sinds 1993 is het gezondheidssysteem in Colombia geprivatiseerd. De verzekeraars die als tussenschakel optreden krijgen vrij spel om de armsten de toegang tot de gezondheidsdiensten te ontzeggen en puur winstbejag na te streven. Sociale rechten en de sociale bescherming worden steeds verder afgeroomd. Strijden voor arbeidsrechten is levensgevaarlijk.

Om in te gaan tegen dit beleid zijn een massale volksparticipatie en concrete alternatieven broodnodig. Mensen die pleiten voor een rechtvaardige samenleving worden in deze gepolariseerde context al snel uitgemaakt voor linkse rebellen en zo vogelvrij verklaard. Het vredeakkoord brengt de hoop met zich mee dat dit zal veranderen en dat arbeidsrechten en dat sociale bescherming afdwingen mogelijk wordt.

FOS in Colombia

Vanuit het FOS-kantoor in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito volgt Jo Vervecken de samenwerking met Colombiaanse organisaties op. FOS zet zich actief in om Colombiaanse vakbondsorganisaties te versterken, maar ook om ze met elkaar in contact te brengen.

Meer weten over wat we bereikten in Colombia? Lees ons jaarverslag!

Onze partners in Colombia

 • Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios (SINTRAIMAGRA)

  De Nationale Vakbond van Arbeiders in de industrie van vetrijke en voedingsproducten is aangesloten bij vakbondskoepel CUT en organiseert ook het betaald huishoudpersoneel in Colombia.

   

 • Colectivo Intersindical de Salud Ocupacional (COISO)

  Het Intersyndicaal Collectief voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk werkt aan risicopreventie en –beheer op de werkplek en helpt de slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte hun recht op sociale bescherming uit te oefenen.

 • Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción de Colombia (SUTIMAC)

  SUTIMAC is de grootste vakbond van de bouwsector in Colombia. Het project wil de ecologische voetafdruk van de vakbond en de sector verminderen, en onderaannemingspraktijken tegengaan.

 • Grupo Fergusson

  Grupo Fergusson zet in op respect voor het recht op gezondheid, in het bijzonder voor vrouwen, jongeren en LGBT+.

Artikels over Colombia

1 mei 2022

Op 1 mei 2022, de Dag van de Arbeid, kwamen socialisten en arbeiders wereldwijd op straat voor waardig werk en sociale bescherming. Bekijk ons fotoverslag.