Bolivia

Bolivia kent een grote diversiteit; enorme natuurlijke rijkdommen en een multiculturele bevolking. Jarenlang kampte het land met economische ellende, dictaturen en politieke instabiliteit. Tijdens de regeerperiode van Evo Morales ging het economisch gezien beter met het Andesland. FOS werkt er samen met middenveldorganisaties die strijden voor waardig werk en sociale bescherming.

bolivia
 • Socialistische partij MAS in 2019 door militaire druk van de macht verdreven
 • Groei door nationalisatie energiesector en grote publieke investeringen
 • Een van de armste landen in Latijns-Amerika
dsc_0194-c-chantal-hovens
Bericht

Opinie: ‘Versnippering is gevaarlijk voor Boliviaans gezondheidsbeleid’

Ervaringen met het Boliviaanse gezondheidsbeleid tonen dat ongelijke gezondheidszorg en gebrek aan financiering tot fundamentele problemen leiden.

Lees verder

Evo Morales was de eerste president van inheemse afkomst en komt uit de boerenbeweging. Hij zette in op de nationalisering van belangrijke economische sectoren, trok de belastingen voor buitenlandse mijnbouwbedrijven op, en investeerde enorme bedragen in de verbetering van de infrastructuur. Dat legde Bolivia geen windeieren en leidde tot een ongeziene economische groei.

De nieuwe grondwet van 2009 erkent Bolivia als een multinationaal land. Sindsdien heet het land de “Plurinationale Staat van Bolivia”. De regering zet in op decentralisatie en de versterking van lokale besturen. Progressieve wetten zoals zelfbestuur voor inheemse volkeren en een wet tegen gendergeweld werden goedgekeurd.

Verschillende universele sociale programma’s konden de armoedecijfers in het land terugdringen. Tussen 2007 en 2011 klom maar liefst een derde van de armen over de armoedegrens. Desondanks blijven de Boliviaanse armoedecijfers hoog, en is het land een van de slechtste leerlingen van Latijns-Amerika.  Bolivia scoort, na Nicaragua en Haïti, het minst goed inzake toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg. In het Andesland heeft een grote meerderheid van de bevolking geen toegang tot sociale bescherming. Dit heeft onder meer te maken met de bijzonder grote informele sector en het algemene gebrek aan waardig werk.

Evo Morales werd herverkozen voor de periode van 2014 tot 2019. Meer en meer klonken er kritische stemmen vanuit het middenveld, zowel vanuit ecologische als vakbondskringen. Toch kreeg hij veel steun van belangrijke sociale bewegingen. In 2019 werd hij van de macht verdreven tijdens een militaire coup. De huidige interim-regering staat steevast voor een reactionaire beweging die mensenrechten wil terugdraaien. Het maakt de strijd voor waardig werk en het recht op gezondheid in Bolivia relevanter dan ooit.

FOS in Bolivia

Binnen deze context ondersteunt FOS in Bolivia sociale organisaties in hun strijd voor een waardig leven voor uitgesloten en gediscrimineerde groepen. Vanuit het FOS-kantoor in Lima volgt David Verstockt de werking op.

Meer weten over wat we bereikten in Bolivia? Lees ons jaarverslag!

Onze partners in Bolivia

 • Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)

  Via dit Boliviaanse onderzoeks- en promotiecentrum ondersteunen we de werking van de landarbeidsconfederatie Confederación Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia (CNTACB).

 • REMTE

  We ondersteunen de werking van de huishoudfederatie Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB) met de hulp van de Boliviaanse ngo REMTE, die gespecialiseerd is in vakbondswerk en gender.

 • Colectivo Rebeldía

  Het project met Colectivo Rebeldía zet in op de preventie van tienerzwangerschappen in de arme wijken van grootstad Santa Cruz de la Sierra.

  Colectivo Rebeldía ondersteunt ook het netwerk van lesbische en biseksuele vrouwen Red LB Bol.

Artikels over Bolivia

Peanuts voor paranoten

FOS heeft bijgedragen aan een onderzoek over de Boliviaanse paranotensector, dat aantoont dat de mensen- en arbeidsrechten daarin geschonden zijn.