Bolivia

Bolivia kent een grote diversiteit; enorme natuurlijke rijkdommen en een multiculturele bevolking. Jarenlang kampte het land met economische ellende, dictaturen en politieke instabiliteit. Sinds het aantreden van de regering van president Evo Morales gaat het economisch gezien beter met het Andesland. FOS werkt er samen met middenveldorganisaties die strijden voor waardig werk en sociale bescherming.

bolivia
 • Socialistische partij MAS sinds 2006 aan de macht
 • Groei door nationalisatie energiesector en grote publieke investeringen
 • Een van de armste landen in Latijns-Amerika
dsc_0194-c-chantal-hovens
Bericht

Opinie: ‘Versnippering is gevaarlijk voor Boliviaans gezondheidsbeleid’

Ervaringen met het Boliviaanse gezondheidsbeleid tonen dat ongelijke gezondheidszorg en gebrek aan financiering tot fundamentele problemen leiden.

Lees verder

Evo Morales is de eerste president van inheemse afkomst en komt uit de boerenbeweging. Hij zette in op de nationalisering van belangrijke economische sectoren, trok de belastingen voor buitenlandse mijnbouwbedrijven op, en investeerde enorme bedragen in de verbetering van de infrastructuur. Dit legde Bolivia geen windeieren en leidde tot een ongeziene economische groei.

De nieuwe grondwet van 2009 erkent Bolivia als een multinationaal land. Sindsdien heet het land de “Plurinationale Staat van Bolivia”. De regering zet in op decentralisatie en de versterking van lokale besturen. Progressieve wetten zoals zelfbestuur voor inheemse volkeren en een wet tegen gendergeweld werden goedgekeurd.

Verschillende universele sociale programma’s konden de armoedecijfers in het land terugdringen. Tussen 2007 en 2011 klom maar liefst een derde van de armen over de armoedegrens. Desondanks blijven de Boliviaanse armoedecijfers hoog, en is het land een van de slechtste leerlingen van Latijns-Amerika.  Bolivia scoort, na Nicaragua en Haïti, het minst goed inzake toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg. In het Andesland heeft een grote meerderheid van de bevolking geen toegang tot sociale bescherming. Dit heeft onder meer te maken met de bijzonder grote informele sector en het algemene gebrek aan waardig werk.

Evo Morales werd herverkozen voor de periode van 2014 tot 2019. Meer en meer klinken er kritische stemmen vanuit het middenveld, zowel vanuit ecologische als vakbondskringen. Toch krijgt hij ook nog veel steun van belangrijke sociale bewegingen. De groeiende politieke participatie kunnen we alleen maar toejuichen, maar er is nog veel werk aan de winkel om waardig werk en een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te bekomen.

FOS in Bolivia

Binnen deze context ondersteunt FOS in Bolivia sociale organisaties in hun strijd voor een waardig leven voor uitgesloten en gediscrimineerde groepen. Vanuit het FOS-kantoor in Lima volgt David Verstockt de werking op.

Meer weten over wat we bereikten in Bolivia in 2017? Lees ons jaarverslag!

Partners van FOS in Bolivia

 • CIPCA - Onderzoeks- en promotiecentrum van de boeren

  Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

  Met de steun van deze Boliviaanse ngo ondersteunt FOS de werking van de Nationale Landarbeidsconfederatie CNTACB (Confederación Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia).

 • REMTE

  FOS ondersteunt de werking van de Nationale Huishoudfederatie FENATRAHOB (Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia) met de hulp van Boliviaanse ngo REMTE die gespecialiseerd is in vakbondswerk en gender.

 • SEDEI-Alames

  In samenwerking met Boliviaans gezonheidsnetwerk Alames Bolivia zet het gezondheidsproject in op de versterking van Alames en verschillende sociale organisaties in hun strijd voor het recht op gezondheid.  Het project focust op de participatie van sociale organisaties, zoals de CSUTCB en Bartolina Sisa, in het lokale en nationale gezondheidsbeleid.

 • Colectivo Rebeldía

  Het project met Colectivo Rebeldía zet in op de preventie van tienerzwangerschappen in de arme wijken van grootstad Santa Cruz de la Sierra.

Artikels over Bolivia

Willen we wel een gezonde wereldbevolking?

40 jaar Alma Ata, de eerste internationale verklaring over basisgezondheidszorg, is niet meteen een feest. 'Als internationale organisaties de verjaardag van een internationale verklaring vieren, dan is dat meestal omdat ze die totaal vergeten zijn.'

Een veilige werkvloer voor iedereen

Op dit ogenblik vindt in Genève de 107e conferentie over werk wereldwijd plaats van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dit jaar is er extra aandacht voor geweld en intimidatie op de werkvloer. Ook FOS is erbij.

Duurzaam samen voor een gezond Bolivia

Bolivia heeft progressieve wetgeving als het op gezondheidszorg aankomt. Toch loopt het spaak met de gezondheidsvoorzieningen voor de gemiddelde Boliviaan. Daarom ondersteunen we organisaties die stappen willen zetten naar een Boliviaanse gezondheidszorg voor iedereen.

Wereldwijd op straat voor gelijkheid

Op 8 maart, tijdens internationale vrouwendag, kwamen overal ter wereld mensen op straat om te pleiten voor de rechten van vrouwen. Voor meer gelijkheid en een betere toekomst. Een overzicht van enkele prachtige acties.