5 activisten samen-V3

Dossier

Weerwerk moet

Stop de druk op activisme

Wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers onder druk. Ze komen niet alleen in actie voor mensenrechten, ze moeten ook weerwerk bieden tegen de continue druk op hun activisme. Spreek je steun uit, zo kunnen mensenrechten écht tellen.

Leer vijf mensenrechtenverdedigers kennen die onder druk staan. Jouw steun kan het verschil maken om hun belagers te doen terugdeinzen.

Met jouw solidariteitsboodschap in de hand kunnen ze aantonen dat we hun situatie op de voet volgen. Dat kan het verschil maken tijdens een mensenrechtenactie, een vakbondsonderhandeling of wanneer ze belaagd worden.

Weerwerk: in stappen

Er zijn duizenden verhalen over hoe activisme onder druk staat. Het verhaal van mensenrechtenverdedigers loopt vaak in vier stappen…

Stap 1: mensenrechten bestaan

In 2018 vieren we 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Handelsverdragen hebben de mond vol over mensenrechten en zo goed als alle regeringen op onze aardbol beweren de bevolking te dienen. En toch…

Toch zijn er overal ter wereld mensen die voor een habbekrats werken in slechte omstandigheden. 3/4 van de wereldbevolking komt in nood wanneer men tijdelijk niet kan werken door ziekte of ouderdom. Intussen is gelijkheid tussen vrouwen en mannen veraf. Er mag dan wel lokale, nationale en internationale wetgeving zijn om de realiteit tegen te gaan, toch verandert er in de praktijk amper iets.

Stap 2: mensenrechtenverdedigers voeren actie om mensenrechten toe te passen

Mensen zijn weerbaar. Mensenrechtenverdedigers bieden elke minuut van de dag weerwerk tegen de krachten die rechtvaardigheid in de kiem smoren. Ze verenigen zich en onderhandelen met de fabrieksbaas voor een leefbaar loon, ze zetten de politiek onder druk voor sociale bescherming voor iedereen, ze komen op straat om gelijkheid tussen vrouw en man te eisen en klagen in rechtbanken mensenrechtenschendingen aan.

Stap 3: mensenrechtenverdedigers ondervinden druk vanwege hun activisme

Voor hun engagement betalen ze een peperdure prijs. Wie weerwerk biedt krijgt vroeg of laat te kampen met tegenkanting. Heel wat mensen profiteren immers van onrechtvaardigheid. Lage lonen leiden tot woekerwinsten, sociale bescherming zou betekenen dat iedereen een steentje bijdraagt, gendergelijkheid zet de patriarchale samenleving onder druk en niet iedereen heeft belang bij eerlijke rechtbanken.

De mensen wiens macht dreigt af te nemen, doen er alles aan om mensenrechtenactivisten het leven zuur te maken.

In 2017 zijn 312 mensenrechtenverdedigers vermoord, gewoon omdat ze voor rechten opkwamen. Intussen herinterpreteren overheden wetten of herschrijven ze die om de beweegruimte van middenveldorganisaties in te perken of om hen op te doeken.

Stap 4: mensenrechtenverdedigers voeren weerwerk tegen de druk op hun activisme

Ondanks de druk, blijven activisten weerwerk bieden. Ze voeren internationale campagnes, ze sluiten zich aan bij koepelorganisaties of klagen op lokaal, nationaal of internationaal niveau hun belagers aan.

Elk verhaal is anders, maar FOS steunt hen bij hun weerwerk. Dat kan jij ook. Klik op een activist en spreek je steun uit.

Weerwerk: campagne-eisen

We eisen politieke actie van Belgische en Europese beleidsmakers tegen de druk op activisme.

Mensenrechtenverdedigers onder druk

moeten beschermd worden. We eisen dat beleidsmakers

  • alle mogelijke diplomatieke middelen aanwenden voor het respecteren van mensenrechten
  • het belang verdedigen van regionale, internationale rechtsmechanismen en internationale afspraken die mensenrechtenverdedigers beschermen.
  • beschermingsprogramma’s voor mensenrechtenverdedigers in het leven roepen en ondersteunen.

Organisaties onder druk

moeten beschermd worden. We eisen dat beleidsmakers

  • middenveldorganisaties erkennen en betrekken bij het beleid.
  • een economisch beleid uittekenen met als prioriteit respect voor mensenrechten. Fundamentele arbeidsrechten moeten opgenomen worden in nationale wetgeving én ook worden toegepast.
  • bedrijven verantwoordelijk houden voor mensenrechtenschendingen.
  • pleiten voor eerlijke, transparante verkiezingen waar plaats is voor kritische sociale bewegingen.

Lees ons magazine

Ontdek hoe mensenrechtenverdedigers en hun activisme wereldwijd onder druk staan.

Klik hierboven om door het magazine te bladerenBron:

Samen met

Artikels over dit dossier

Ook in Zimbabwe zijn activisten kop van jut

Activisme in Zimbabwe is niet zonder risico’s. Al bijna 40 jaar worden vakbondsleden willekeurig gearresteerd, mishandeld en vervolgd door de autoriteiten omdat ze een bedreiging zouden zijn. De vrees bestaat dat Zimbabwe afglijdt naar een land waar vakbondswerk onmogelijk is.

Bruno Verlaeckt veroordeeld na stakingsactie

Bruno Verlaeckt, voorzitter van de vakbond ABVV Antwerpen, is 'eenvoudig schuldig' bevonden voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een stakingsactie in 2016. Een flagrante aanval op het stakingsrecht in België. De vakbond belooft in beroep te gaan.

‘In elke bananendoos schuilt verdriet’

Mensenrechtenactivist Jorge Acosta is in België om steun te vragen voor de arbeiders op de bananenplantages in Ecuador. Tijdens een bezoek aan de haven van Antwerpen kon hij alvast op internationale solidariteit rekenen.