Categorie

Vrijhandel

Artikels over deze categorie

Dwing multinationals om mensenrechten te respecteren

De onmenselijke werkdruk van de textielarbeiders die je kleren maken. De vervuiling door het lozen van olieoverschotten. Vind je het ook onaanvaardbaar? Een internationaal verdrag kan een einde maken aan de straffeloosheid van bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

Analyse: Welke belangen dient vrijhandel?

Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en landen in de regio van het Andesgebergte staat mooi op papier. Naast economische groei, belooft het respect voor mensenrechten. Maar wat komt daarvan in huis? Jo Vervecken, regionaal coördinator voor FOS in de Andes analyseert.

‘In elke bananendoos schuilt verdriet’

Mensenrechtenactivist Jorge Acosta is in België om steun te vragen voor de arbeiders op de bananenplantages in Ecuador. Tijdens een bezoek aan de haven van Antwerpen kon hij alvast op internationale solidariteit rekenen.

Handelsovereenkomsten bedreigen gezondheid

Analyse van de werkgroep 'Determinanten van internationale gezondheid': handelsovereenkomsten kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Ze zorgen voor meer onzekere banen, ondermijnen de arbeidsomstandigheden en zetten de gezondheidszorg op grotere schaal open voor de markt.