Categorie

Gender

Artikels over deze categorie

Geweld op de werkvloer: spreken is goud

Ook op je werk kan er geweld voorkomen. Overal ter wereld zijn er verhalen te horen van mishandeling, intimidatie en onrecht. Bij de huishoudwerkers in Zuid-Afrika is dat niet anders. Maar ze verenigen zich en verzetten zich: hun weerbaarheid is hun sterkte. Dit is hun verhaal.

Geweld en pesterijen op het werk: steeds minder ‘part of the job’

Steeds vaker getuigen werknemers over geweld, intimidatie of pesterijen in hun werkomgeving. De #metoo-beweging ontstond eind 2017 in de kunstensector, maar ontwikkelde zich al gauw tot een brede beweging die ook daarbuiten gehoor kreeg. Komt er nu wereldwijd verandering? De Internationale Arbeidsorganisatie kan helpen